SPESIALUTVIKLET FOR NORDISK HÅR

KURSOVERSIKT

Kurs og seminar høsten 2016

Fredag-søndag 21.-23.oktober: Weekend-seminar i Trondheim, Scandic Nidelven.

Les mer